หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ เช่น ข้าวโพด , ถั่วลิสง , มันแกว , ปลูกผักหวานป่า ฯลฯ และ เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ฯลฯ และ มีรายได้ให้กับเกษตรกรโดย มีการจัดงานเทศกาลผักหวานป่า - ทุ่งนาเผือกหอม เป็นประจำทุกปี
 
ภูมิประเทศ
 
 
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่า ไร่ สวน พื้นที่ราบสูง – ต่ำ ไม่สม่ำเสมอกัน ที่ลุ่ม ทั่วไปใช้ทำนา ที่ราบสูงใช้ทำไร่ มีป่าละเมาะเป็นแห่ง ๆ ไม่มากนัก
 
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลสร่างโศกมีลักษณะ
เป็นแบบร้อนชื้น
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 ภานในตำบลมีวัด จำนวน 5 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
  ประเพณีลอยกระทง
  ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  ประเพณีกวนข้าวทิพย์
  ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
 
การศึกษาในชุมชน
 
         
  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 4 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขอใช้พื้นที่ของ รร.ในสังกัด สพฐ.)
    จำนวน 5 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 9 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
         
ศูนย์ อปพร.ประจำตำบลสร่างโศก จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
 
มีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3022 (พระพุทธบาท – ท่าเรือ) ผ่าน มีถนนลาดยาง 2 สาย เชื่อมโยงระหว่างทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3022 กับ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3034 คือ สายบ่อพระอินทร์ – หนองคล้า และสายสร่างโศก – โคกเสลา และยังมีคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง และถนนลูกรัง เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล
 
แหล่งน้ำ
 
   
  โครงการพระราชดำริแหล่งเก็บกักน้ำ (แก้มลิง) มูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่จำนวน 900 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 2 ,3 และหมู่ที่ 8 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
  คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก ( ผ่านด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตำบล )
 
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง   บ่อน้ำบาดาล จำนวน 120 แห่ง
  บ่อสาธารณะ จำนวน 36 แห่ง   บ่อเอกชน จำนวน 324 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 265 แห่ง   บ่อสาธารณะ จำนวน 7 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 7 แห่ง   คลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 1,129,903 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10