หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (บริเวณริมบ่อแก้มลิง) ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ลานตามสภาพพื้นที่ ตามแบบเทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสังเวียน สุกใส หมู่ที่ ๖ และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑ [ 22 มิ.ย. 2563 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดแนบท้าย) [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บร ๕๐๖ สระบุรี จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่ หมู่ที่ ๕ (ระบบประปาตอยาง) ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SWMSUNG MLT-D๗๐๗L จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ๕ โรงเรียน จำนวน ๔๔๗ คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๕ คน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๓๒ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CM๓๐๕df -โดยทำการเปลี่ยนชุดความร้อน Xerox CM๓๐๕df จำนวนย ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๗ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๗ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29