หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลสร่างโศก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล สร่างโศก ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลสร่างโศก
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลสร่างโศก สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 4 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ รวม 22.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,775 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ตำบลตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ
อำเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี
ม.9
ม.6
ม.7
ม.3
ม.8
ม.5
ม.4
ม.1
ม.2

ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี
ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,926 คน แยกเป็น
  ชาย 2,512 คน คิดเป็นร้อยละ 51
  หญิง 2,414 คน คิดเป็นร้อยละ 49
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,737 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 223.50 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านคลองกระโดน 416 437 853 294
2 บ้านบ่อกวนเลน 333 291 624 246
3 บ้านบ่อดินสอพอง 244 229 473 196
4 บ้านบ่อโศก 228 199 427 146
5 บ้านโคกงาม 311 302 613 204
6 บ้านปัญจาภิรมย์ 270 245 515 165
7 บ้านบ่อพระอินทร์ 330 362 692 225
8 บ้านหัวนาดง 224 216 440 153
9 บ้านปัญจรักษ์ 156 133 289 108
รวม 2,512 2,414 4,926 1,737
 
 
เทศบาลตำบลสร่างโศก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 623,722 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10