หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท

อุทยานเห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ทุ่งทานตะวัน อ.มวกเหล็ก

ผาเสด็จ ประวัติศาสตร์การรถไฟของไทย

ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ อ.แก่งคอย
เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
4
5
 
 

 
เข้าร่วมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563  
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายผดุงศักดิ์ ทองสาร์ พร้อมด้วย นายวินัย วรรณา รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 นางอุไร เกษมศรี รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 นายศักดิ์ชาย แก้วโรจน์ ปลัดเทศบาลตำบลสร่างโศก เข้าร่วมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563

โดยมีนายพีรพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และร่วมประเมินการให้คะแนนด้านต่าง ๆ ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ประกอบด้วย ท่านพัฒนาการจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายกสมาคมการท่องเที่ยว จ.สระบุรี จ่าจังหวัดสระบุรี และผู้ช่วยจ่าจังหวัดสระบุรี
โดยการเข้าประกวดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ หมู่ที่ 7 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอบ้านหมอ ในการเข้าประกวด ร่วมกับอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสำเนา อภิพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสร่างโศก และ นางอุไร เกษมศรี ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 และดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันเสนอผลงานในด้านต่าง ๆ ต่อท่านประธาน และคณะกรรมการ เพื่อรับการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563

โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำตำบลสร่างโศก และผู้บริหารในเขตเทศบาลตำบลสร่างโศก และตำบลหนองบัว และจากอำเภอบ้านหมอ เข้าร่วมชมการประกวดโครงการในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 13.38 น. โดย เทศบาลตำบลสร่างโศก

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X