หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลสร่างโศก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสร่างโศก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
โดยมี นายสุทิน ชาวไทย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุม   พร้อมด้วย นางประเทือง บุญแก้ว รองประธานสภาเทศบาล และนายศักดิ์ชาย แก้วโรจน์ เลขานุการสภาได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
โดยมี  นายวินัย วรรณา รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 นางอุไร เกษมศรี รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2    นางอาพร สรานันท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ คณะสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พนักงานราชการ   คณะ ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลสร่างโศก  ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
  โดยมี วาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
1.เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่7/2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
1. เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสร่างโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 11.17 น. โดย คุณ วัชราภรณ์ จันทร์เทียน

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 532,001 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10