หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 

 
เทศบาลตำบลสร่างโศก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลสร่างโศก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 13พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น . นางอุไร เกษมศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก พร้อมด้วย
นางประเทือง บุญแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก และ นางนพรัตน์ โพธิ์ทอง เลขานุการเทศบาลตำบลสร่างโศก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก
โดยมี นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีทต.สร่างโศก นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ รองนายกเทศมนตรีทต.สร่างโศก 1
นายทวีป คำภาน้อย รองนายกเทศมนตรีทต.สร่างโศก 2 นายจรูญ เปียผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก
นางศิวภรณ์ วรรณา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ทั้ง เขต 1 และเขต 2 เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสร่างโศก ได้แก่นายศักดิ์ชาย แก้วโรจน์ ปลัดเทศบาล นางสาวสายวรุณ ลิ้มสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาล และคณะพนักงานเทศบาลตำบลสร่างโศก เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียง

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

การปฏิญาณตนกรณีสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ครั้งแรก จำนวน 2 ราย

1. นายสุทิน ชาวไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก เขต 2
2. นายวินัย วรรณา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก เขต 2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การแถลงนโยบาลของนายกเทศมนตรีตำบลสร่่างโศก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาที่สภามอบหมายเพื่อเป็นคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร่างโศก
5.2 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร่างโศก
5.3 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสร่างโศก
5.4 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสร่างโศก

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 16.38 น. โดย คุณ วัชราภรณ์ จันทร์เทียน

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 532,005 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10