หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 


 
เทศบาลตำบลสร่างโศก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น .ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสร่างโศก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลสร่างโศก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ  สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม   พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น .ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสร่างโศก
นางอุไร เกษมศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก พร้อมด้วย นางประเทือง บุญแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก นางนพรัตน์ โพธิ์ทอง เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ทั้งเขต 1 และเขต 2 และ นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ  สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2564
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่ิพิจารณา
1. เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำไปตั้งจ่ายรายการใหม่  (สำนัดปลัด)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องต้องพิจารณา 1.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ (กองช่าง)
1) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าบริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จำกัด )
2) โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน (เทศบาลตำบลสร่างโศก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องต้องพิจารณา 1.การขออนุญาตทำกิจการนอกเขตของเทศบาลตำบลพุกร่าง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ
1) รายงานรายรับจริงตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 11.00 น. โดย คุณ วัชราภรณ์ จันทร์เทียน

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 867,940 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10