หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ีอนไขการสอบแข่งขันฯ [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าน การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบคัดเลือก [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนทางวินัย [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลครู [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
เทศบาลตำบลสร่างโศก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  เทศบาลตำบลสร่างโศก

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 1,129,747 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10